Kartor online och i mobilen – smart, snabbt och enkelt

KartSmart är verktyget för dig som på ett enkelt sätt vill nyttja ett kraftfullt kartverktyg i din verksamhet, på webben och ute i fält. Med KartSmart-appen når du alla dina kartor, har möjlighet att göra enklare GPS-inmätningar, spela in ”spår” och genomföra inventeringar. All data som du importerar eller skapar finns tillgängligt på webben och för export.

KartSmart är en webbaserad lösning och produkt byggd på vår kraftfulla AddSpatial-plattform.

Bli kraftfull och väx vidare med KartSmart

Vi gör kraftfull karthantering tillgänglig till rimliga kostnader. Du som börjar med KartSmart Bas får redan från början tillgång till kraftfulla funktioner – men du kan alltid växa vidare! Växla upp med KartSmart Administration för att skapa och hantera egna kartor och data, eller KartSmart Inventering för att kunna skapa, editera/uppdatera och ta bort objekt. Varför inte utöka med KartSmart för MapInfo Pro som ger dig möjligheten att publicera och läsa tillbaka kartor och data mellan MapInfo och KartSmart?

 

 

 

 

KartSmart kan agera som ditt enda kartverktyg och enkla GIS, men också komplettera befintliga GIS-miljöer (MapInfo, ESRI, QGIS, m.fl.) och verksamhetssystem på olika sätt. KartSmart-appen är mycket omtyckt som mobil klient och fältstöd för olika situationer och branscher.

Vad är KartSmart?

KartSmart är din mobila kartlösning för alla situationer. Vi har valt att erbjuda olika nivåer av funktion för att du ska kunna välja den funktion och det pris som passar dig. Med vår Bas-licens får du ett eller flera användarkonton med möjlighet att, i appen eller på webben, logga in och öppna en intuitiv kartmiljö. Bas är mer av en kraftfull kartvisare där vi på Sokigo, i samråd med dig som kund, sätter upp rätt sammansättning av bakgrundskartor och verksamhetsskikt. Välj att basera dina kartuppsättningar på Google Maps, egna kartor eller en kombination av dessa – eller varför inte använda våra färdiga och exklusiva kartor från AddSpatial Maps.

Exempel på funktionalitet i KartSmart Bas:

 • Visa kartor och växla mellan olika bakgrundskartor och verksamhetskartor
 • Sök, infoklicka och få information från kartor
 • Skapa skisslager – tomma eller uppladdade Shape-/TAB-filer
 • Se din position och spela in spår med GPS (KartSmart App)
 • Rita punkter, linjer och ytor i skisslager genom att peka i kartan eller använda GPS
 • Skapa offline-lager från befintliga lager
 • Ladda ner lager som Shape, TAB, DXF och Excel
 • Hämta koordinat eller ange koordinat som ska visas
 • Mät sträcka, omkrets, area och radie
 • Skriv ut kartan i olika format och skala

Välj sedan till mer funktionalitet genom att koppla på och licensiera fler moduler. Nedan ser du några vanliga och populära exempel.

Varianter och moduler
 • KartSmart Inventering
 • Med KartSmart Inventering kan användaren skapa, redigera och ta bort kartobjekt i de lager som användaren har tilldelats rättigheter.
 • KartSmart Administration
 • Med KartSmart Administration kan du som kund själv administrera KartSmart genom att hantera användare, lager och kartor.
 • KartSmart för Mapinfo
 • Med KartSmart för MapInfo Pro kan du ta med dig dina MapInfo kartor i din iOS- eller Android-telefon/surfplatta ut i fält.
 • Läs mer
Kontakt