Sokigos nya lösning för kommunala processer erbjuder en helt digital och automatiserad ärendehantering

Nova ger en automatiserad, effektiv och transparent hantering av kommuners olika processer.

Uppgifter skrivs in en gång och är sedan tillgängliga för såväl sökande som handläggare och chefer oavsett var de befinner sig, vilket medför en smidig handläggningsprocess.

”Jag hoppas alla ser samma potential som jag ser i Nova!”
Karolina Nordstrand, handläggare, Norrtälje kommun

Genom att automatiskt kommunicera, bevaka och driva ärenden framåt blir processen rättssäker och tydlig. Du får en handläggning som är snabb, överskådlig och utan risk för flaskhalsar. Våra system och applikationer är moderna och standardiserade expertsystem vilka ger en bevisad kostnadseffektiv och kvalitetshöjande lösning.

”Nova är ett lysande exempel på hur vi skapar mervärde! En lösning med brett omfång och flexibilitet som kan underlätta ärendehanteringen inom flera av kommunens arbetsområden”
Anders Sundin, VD, Sokigo

Vill du veta mer, kontakta gärna:
Christophe Poncin, affärsstrateg, christophe.poncin@sokigo.com,
08-404 31 91
Magnus Linzander, affärsansvarig, magnus.linzander@sokigo.com,
08-562 344 51

Om Sokigo
Vi levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan vårt kommunala och privata erbjudande kan vi erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar. Sokigo ingår i IT-koncernen Addnode Group.