Flexkonceptet – Mobilitet

Flex Grunds databas kan kopplas mot olika typer av klienter för visualisering och redigering av data. Detta är möjligt eftersom funktionaliteten ligger i databasen. En av klienterna som är supporterade är CSM. Här kan du läsa mer om CSM.

Med CSM får användaren direkt access till de funktioner som finns i databasen via GIS-gränssnittet. Exempelvis kan en gatuingenjör gå ut och se över sina vägar och registrera eventuellt underhåll på en plats direkt till databasen från mobiltelefonen. Arbetet med vidare planering kan sedan ske i lugn och ro på kontoret.

Tillbaka till Flex Grund?

Klicka här