Information om FB 7.11 för dig som FB-användare

En ny version av FB närmar sig och för dig som önskar konsulthjälp med installationen är det hög tid att göra din beställning. Den nya versionen, FB 7.11, omfattar alla moduler och är obligatorisk för att fortsatt kunna avisera Lantmäteridata från och med 30 september 2023 då årets taxering kommer.

En stor nyhet i FB 7.11 är att stöd för KID RiksSök med behörighetshantering införs i FB Tjänst (även kallad FB Service). FB Tjänst är det enda API som FB kommer att ha stöd för i framtiden – därför rekommenderar vi alla som har integrationer med andra API:er från FB API att bygga om dem mot FB Tjänst så snart som möjligt.

Ännu en nyhet är att stöd införs för öppen geodata från SCB, till exempel tätortsområden och småorter samt möjlighet att lägga till egna attribut för samtliga spatiala områdestyper. Det innebär även flera nya och förbättrade kartlager.

OBS! FB 7.11 testas endast mot MS SQL-databas, men en uppgradering av en Oracle-databas kommer att kunna genomföras. Nyheter och förändringar fungerar endast i MS SQL.

Obligatorisk version

FB 7.11 är obligatorisk för alla FB-användare då Lantmäteriets aviseringsformat förändras i och med årets taxeringsinformation. FB Avisering har ett stoppdatum som gör att den automatiskt stannar den 29 september och det är ingenting som behöver göras manuellt.

Vill du att vi hjälper dig med installationen?

Då många kunder kommer vilja ha installation av FB 7.11 på kort tid rekommenderar vi dig att kontakta oss snarast möjligt för att reservera en plats i installationskön. Skicka din beställning till vår kundservice så återkommer vi med en bekräftelse samt installationsdatum. Har du FB uppgraderingstjänst eller FB som driftad hos Sokigo behöver du inte höra av dig – vi kommer att kontakta dig med förslag på installationsdatum.

Meddela särskilt om du även vill ha vår hjälp med taxeringsinläsningen som kommer den 30 september. Om du aviserar fler FB-databaser, till exempel både en i MS SQL och en i Oracle, behöver du även uppge detta i din beställning eftersom en sådan uppgradering tar längre tid. Har du FB aviseringstjänst eller FB som driftas hos Sokigo hanteras taxeringsinläsningen av Sokigo.

Vill du installera på egen hand?

Föredrar du att installera på egen hand tillhandahåller vi uppgraderingsinstruktioner i samband med officiell release.

Officiell release

Den officiella releasen av FB 7.11 är planerad till vecka 39 2023. Du som gör installationen på egen hand kan därför planera för att uppgradera FB i slutet av vecka 39 eller början av vecka 40.

Så snart versionen är klar kommer vi att skicka ut information samt tillgängliggöra installationsprogram och dokumentation via produktsidans FTP där du loggar in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Saknar du lösenord är du välkommen att kontakta Sokigos kundservice.

Systemkrav

Det finns inga större planerade förändringar vad gäller systemkraven för FB 7.11. Du som fortfarande aviserar FB i Oracle kommer att få ett separat utskick med information gällande detta.

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna: