Viktig information gällande FB version 7.9.0

Efter dialog med Skatteverket behöver vi komma med ett förtydligande gällande beställningarna till Skatteverket.

Här kan du ta del av presentationen från webinaret ”Inför FB 7.9.0”

Periodicitet

Det är inte möjligt att ändra periodiciteten på en befintlig beställning.

Du som vill byta från veckovis till daglig avisering måste använda någon av nedanstående blanketter:

  • Ny_kund_aviseringsbeställning_XML_7777_12.pdf
  • Ny_kund_aviseringsbeställning_inkl grund_XML_7777_12.pdf

Blanketterna finns att hämta på FB:s ftp, där loggar du in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Saknar du lösenord? Kontakta Sokigos kundservice så hjälper vi dig.

Om din organisation inte saknar några viktiga termkoder, t.ex. UUID, rekommenderar vi att ni väntar med ett eventuellt grunduttag till efter sommaren.

Leveransdag

Ange tisdagen före ditt installationsdatum för FB 7.9.0 som sista dag för veckoavisering. Detta innebär att du får din första dagliga avisering i xml-format på en onsdag.

Avslut befintlig beställning

Skriv i både Övrigt-texten och i mailet att du vill avsluta befintlig beställning.

Ärenden till Skatteverket

Skatteverket vill påminna om att alltid skicka in nya frågor som nya ärenden, det vill säga att inte ställa nya frågor i ett pågående ärende.

Mer information om FB 7.9.0 och förändringar från Skatteverket hittar du här.

Vid frågor, kontakta gärna:

Kundservice@sokigo.com