Viktig information gällande FB!

Nu närmar sig en ny version inom Fastighet och Befolkning, FB 7.9.0 med många spännande nyheter för alla. Versionen är obligatorisk för dig som har FB KID.

Här kan du ta del av presentationen från webinaret ”Inför FB 7.9.0”

FB 7.9.0 har planerad release månadsskiftet april/maj och nästa efterföljande FB-version planeras till september/oktober 2022.

Innehållet i detta informationsbrev är extra viktigt för dig som FB KID-kund att ta del av.

Obligatorisk version

Då Skatteverkets nuvarande aviseringsformat utgår 2022-07-01 är FB 7.9.0 obligatorisk att installera för dig som har FB KID. Den nya versionen måste finnas på plats senast 2022-06-30 för att aviseringarna till FB KID ska fungera som vanligt.

Viktiga förberedelser inför FB 7.9.0

För att få rätt leveransformat till FB KID 7.9.0 krävs en beställning till Skatteverket. Beställningen måste göras minst två veckor före installation av FB 7.9.0 för att hinna levereras till installationsdagen.

Du som delar aviseringsfil med andra system på din kommun bör fundera över att ha en egen beställning för FB KID. Detta för att slippa synkronisera bytet av leveransformat med andra leverantörers system.

Sokigos nya villkor för avisering är:

 • XML-format
 • Endast avisering av totalposter
 • Löpnummer på aviseringsfiler

Sokigo rekommenderar:

 • Egen beställning från Skatteverket för FB KID
 • Daglig avisering
 • En översyn av uppgifterna i din beställning

Varför endast totalposter?
Ändringsposter hos Skatteverket kommer inom en snar framtid upphöra. Sokigo har därför valt redan nu att enbart hantera totalposter i XML-format. För att kunna se förändringar på daglig basis med avisering av totalposter rekommenderar vi daglig avisering.

Nyheter FB KID E-transport 7.9.0
För att dina leveranser av Skatteverksaviseringar ska bli ännu säkrare har uppdateringar genomförts även i FB KID E-transport. I version 7.9.0 av FB KID E-transport levereras filerna direkt från Skatteverket till din organisation. Detta innebär att din organisation behöver en serverlegitimation (ett certifikat) från Expisoft för att kunna ta emot Skatteverksfiler. Har du redan idag ett certifikat från Expisoft, till exempel för FB KID RiksSök, kan detta användas. Saknar du en serverlegitimation (certifikat) beställer du det här! Du som har FB KID driftad hos Sokigo berörs ej av detta.

Beställningen till Skatteverket

Sokigo har förberett fyra olika blanketter, beroende på din organisations behov, som kan användas för beställning. Blanketterna finns på FB:s ftp. Där loggar du in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Saknar du lösenord är du välkommen att kontakta Sokigos kundservice..

För dig som delar aviseringsfil med andra system idag

 • Ny kund aviseringsbeställning – för dig som delar en beställning idag och vill gå över på en egen beställning i XML-format men i övrigt inte göra några förändringar i uppgifterna
 • Ny kund aviseringsbeställning inkl. grund – för dig som delar en beställning idag och vill gå över på en egen beställning i XML-format och samtidigt göra förändringar i uppgifterna. Denna blankett kan även användas av dig som inte vill ändra uppgifterna i din beställning men som känner sig osäker på korrektheten i din databas

För dig som redan har en egen beställning till FB KID

 • Ändra aviseringsbeställning – för dig som har en egen beställning idag med korrekta uppgifter och som vill byta till det nya XML-formatet
 • Ändra aviseringsbeställning inklusive grund – för dig som har en egen beställning idag och vill förändra din beställning samtidigt som du går över på det nya XML-formatet. Denna blankett kan även användas av dig som inte vill ändra uppgifterna i din beställning men som känner sig osäker på korrektheten i din databas

Det är alltid ok att läsa på ett grunduttag på en befintlig KID-databas utan att historiken går förlorad. Ett nytt grunduttag kan göra databasen något bättre men aldrig sämre.

Detta måste du som systemansvarig göra:

 • Se över om aviseringsfilerna delas med andra system
 • Se över uppgifterna i din nuvarande beställning
 • Göra en beställning till Skatteverket med rätt blankett
 • Beställa serverlegitimation om du saknar detta (gäller ej dig som har FB driftad av Sokigo)

Håll utkik efter våra webinar om du vill veta mer!

Inom kort skickas inbjudan ut till våra webinar där vi kommer informera om allt nytt samt om vad som är på gång.

Vill du att vi hjälper dig med installationen?

Många kunder kommer att vilja ha installation av FB 7.9.0 på ovanligt kort tid, kontakta oss så fort som möjligt för att reservera din plats i installationskön. Skicka din bokningsbeställning till kundservice@sokigo.com så återkommer vi med en bekräftelse samt installationsdag.

Du som har FB uppgraderingstjänst eller en FB som driftas hos Sokigo behöver inte höra av dig, utan du kommer bli kontaktad av oss med förslag på installationsdatum.

Vill du installera på egen hand?

Vill du installera på egen hand tillhandahåller vi uppgraderingsinstruktioner i samband med officiell release.

Officiell release

Releasen är planerad till månadsskiftet april/maj 2022. Så snart vi är klara skickar vi ut information och tillgängliggör installationsprogram samt dokumentation via produktsidans FTP. Där loggar du in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Saknar du lösenord är du välkommen att kontakta Sokigos kundservice.

Systemkrav

Det är inga planerade större förändringar gällande systemkraven för FB 7.9.0

Vid frågor eller funderingar, kontakta i första hand:

Kundservice@sokigo.com. Det går även bra att kontakta produktägare Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com eller affärsansvarig Joakim Hedlöf, joakim.hedlof@sokigo.com.