En ny obligatorisk version inom Fastighet och Befolkning – FB 7.8.0 är här inom kort!

Den nya versionen, som innehåller stöd för ”årsskiftesförändringarna” från Lantmäteriet, kommer redan i slutet av september 2021. Det innebär att din organisation får tillgång till 2021-års taxeringsinformation 2021-10-02. Inläsning av taxeringsinformationen förutsätter att uppgradering till FB 7.8.0 har genomförts.

Obligatorisk version

FB 7.8.0 är obligatorisk för att förändringarna i ÖFF 11.50 ska kunna hanteras och för att taxeringsinformationen ska kunna läsas in. Automatisk avisering behöver inte stängas av, utan aviseringen stoppas automatiskt 2021-09-27. Detta datum kan förlängas fram till 2021-09-30 i och med att vi idag känner till exakt datum för förändringarna. För att flytta fram stoppdatumet för aviseringen, gör så här.

FB 7.8.0 har också stöd för det nya leveransformatet för GSD Fastighetskarta.

Nyheter från Lantmäteriet

Från Lantmäteriet sker förändringar i formatet för 2021-års taxering. Förändringarna påverkar både avisering (2021-10-02) och Direktåtkomsttjänster (2021-10-01). Läs mer hos Lantmäteriet.

Avisering från Lantmäteriet

Första aviseringstillfället, 2021-10-02, omfattar omstarter av följande informationsgrupper:

 • 01R Om tabell 41A finns i befintlig beställning
 • 31R Om tabell 41A + inskrivningsinformation finns i befintlig beställning
 • 37A/B Om tabell 42A finns i befintlig beställning

Omstarterna levereras 2021-10-02 tillsammans med 2021-års taxeringsinformation. Engångsuttagen ska slås samman till en fil, vilket innebär att FB Avisering måste köras manuellt. Rutiner för att ta hand om engångsuttag finns i FB Avisering.

Nytt leveransformat för GSD-Fastighetskarta

GSD-Fastighetskartan ersätts med nya produkter i nytt format och omfattande förändringar kommer även göras i datamodellerna/innehållet från Lantmäteriet. Den 1 oktober 2021 lanseras de nya vektorprodukterna som ersätter nuvarande GSD-Fastighetskartan. I samband med lanseringen och den skarpa övergången, upphör även hämtning av data via Geodataplatsen.

Lantmäteriets senaste nyhet i ämnet hittar du här.
Detaljerad information om det nya formatet finns här.

Det nya formatet måste beställas!

Avgiftsberäkning, beställning och leverans av data sker i Geotorget Beställning.
Information om vad som blir nytt gällande abonnemang och att teckna avtal för slutanvändning finns på sidan Geotorget Beställning.

Nyheter från Skatteverket

FB 7.8.0 innehåller inga obligatoriska förändringar från Skatteverket. Dock vill vi redan nu informera om att nuvarande aviseringsformat från Skatteverket försvinner vid årsskiftet och att vi inför det kommer släppa en ny version, FB 7.9.0.

Övriga nyheter

Förutom de obligatoriska förändringarna från Lantmäteriet innehåller FB många bra nyheter och förbättringar, bland annat:

 • Lansering av FB Statistik som ersätter den tidigare KID Statistik. Första funktionen i den nya modulen är hantering av SCB:s regionala statistikområden RegSO med tillhörande data
 • En helt ny rapport i FB FIR – Fastighetslista, som sammanställer mycket bra information om valda fastigheter samt förbättringar i flera av våra befintliga rapporter
 • Flera nyheter i FB Tjänst rörande spatialt FB samt stöd för FB FIR RiksSök i tjänsten
 • Förbättrad säkerhet i flera av våra moduler med utökat AD-stöd för samtliga moduler samt loggning av rapportanrop och behörighetsförändringar
 • Nytt användargränssnitt och ny funktionalitet i FB Admin

Missa inte versionsmeddelandet som kommer i samband med release för att ta del av alla förbättringar och nyheter!

FB 7.8.0 omfattar en obligatorisk uppdatering av:

 • FB Avisering
 • FB Databas
 • FB Webb
 • FB Webbrapport
 • FB:s Webbtjänst
 • FB Ytladdning
 • FB Områdeshantering
 • FB Integration

Vill du att vi hjälper dig med din installation?

Då många kunder kommer vilja ha snabb hjälp med installation av FB 7.8.0, ber vi dig att snarast höra av dig för reservation av plats i installationskön. Skicka e-post till kundservice@sokigo.com så återkommer vi med en bekräftelse samt installationsdag. Du som har FB uppgraderingstjänst behöver inte höra av dig, utan kommer bli kontaktad av oss med förslag på installationsdatum.

Uppge i din beställning om du önskar hjälp med inläsning av omstarten av Lantmäteridata som kommer den 2 oktober. Har du FB Aviseringstjänst tar vi automatiskt hand om dessa omstarter.

Vill du installera på egen hand?

Vill du installera på egen hand tillhandahåller vi uppgraderingsinstruktioner i samband med officiell release. Officiell release är planerad till slutet av september.

Officiell release

Vi planerar för officiell release i slutet av september och vi kommer skicka ut information om detta via e-post. Samtidigt tillgängliggör vi installationsprogram och dokumentation via FB produktsidas FTP, där du loggar in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar ditt lösenord.

FB Aviseringstjänst

För dig som har aviseringstjänst tar Sokigo hand om aviseringarna fram till 2021-10-01, därefter pausas aviseringen tills version 7.8.0 är på plats. Gör du uppgraderingen på egen hand behöver du kontakta Sokigos kundservice när du är klar, så vet vi när vi kan fortsätta avisera.

Systemkrav

Systemkraven i FB 7.8.0. är inte förändrade. FB 7.9.0 är den sista versionen med officiell support för Oracle 11.2.0.4. Versioner efter FB 7.9.0 kommer inte att testas med Oracle 11.2.0.4.

Övriga frågor?

För snabbast svar, kontakta kundservice på kundservice@sokigo.com. Det går också bra att maila produktfrågor till Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, eller ringa 08- 560 388 51.

Med vänlig hälsning,
Helen och hela teamet som jobbar med FB