VÄRMDÖ KOMMUN

Värmdö kommun vill ha hög kvalitet på informationen i sina e-tjänsteärenden

Det ska vara lätt och rätt för både sökande och handläggare. Därför startades ett projekt med att integrera sin e-tjänstplattform Abou, med ett antal bakomliggande verksamhetssystem.

Kundens perspektiv avgör

Utgångspunkten var att utforma e-tjänsten utifrån den sökandens perspektiv och göra den så användarvänlig som möjligt. För att lyckas med detta måste först relevant information om fastigheten hämtas ut från fastighetssystemet och sedan presenteras i e-tjänsten.

Detta sker genom ett antal steg 

  • Den sökande loggar in med e-legitimation i e-tjänsten.
  • Den sökande ser all fastighetsinformation direkt i e-tjänsten och kan validera om den är korrekt.
  • Den sökande får ett ärendenummer när ärendet skickats in och kan använda det i den fortsatta dialogen med kommunen.
  • Handläggaren får in ärendet i sitt verksamhetssystem och kan påbörja arbetet med ansökan.

Fördelen med kopplingarna till systemet

  • Information som visas för medborgaren är korrekt.
  • Informationen innehåller inga felstavningar om fastighetsinformationen.
  • Handläggarna kan lita på att informationen som kommer in i ansökan är korrekt.
  • Handläggarna får in e-tjänsteärendet direkt i sitt verksamhetssystem.

Vi är modiga och ligger långt framme

– E-tjänsten visar att vi är en modig avdelning som ligger lång framme i modern teknik. Vi hanterar ärenden digitalt, vilket underlättar för både kommuninvånaren och oss som avdelning, säger Susanna Olsson, enhetschef på Värmdö kommun.

Genom att lösningen nu är på plats och kan återanvändas för andra e-tjänster, ser Susanna en direkt vinst. Kommunen kan enkelt skapa fler användarvänliga e-tjänster. Allt tack vare att fastighetsinformationen hämtas direkt från Värmdös verksamhetssystem.