Så påverkas FB Webb av Skatteverkets ärendekoder

Skatteverket skickade i dagarna ut ett mail gällande förändring av ärendetyper vilket kommer att få viss påverkan för dig som använder FB KID. FB har inget kritiskt beroende till ärendetyper vilket innebär att aviseringar kommer att rulla på även utan ärendetyper. Det blir dock en påverkan på FB Webb och några av de officiella vyerna.

Följande händer om ärendetyper saknas i din Skatteverksbeställning:

  • Vissa officiella vyer påverkas
    • TF_KID_INVUPPD_BOENDE_V1
    • TF_KID_INVUPPD_V1
    • TF_KID_INVUPPD_V2
  • Sökfiltret Ärendetyp i kategorin Aviseringsuppgifter i FB Webb kommer att sluta fungera helt för nya uppgifter

I övrigt kommer FB att fortsätta att fungera precis som vanligt och våra tester visar att inget påverkas i verksamhetssystemen ByggR, Ecos, CSM eller Abou.

Vår rekommendation är att du behåller ärendetyper i er avisering så länge som möjligt.

Är dessa funktioner viktiga för er? Vänligen kontakta vår kundservice så snart du kan och berätta vilka ärendetyper som är viktiga för dig och din verksamhet. Om intresse finns kommer vi att se över möjligheten att återskapa motsvarande information i samband med aviseringen med hjälp av egen logik i databasen.

Vid eventuella frågor, kontakta gärna: