Målinriktad skogsskötsel i tätortsnära skogar

Traditionellt sett har skogsbruksplaners enda mål varit att uppnå största möjliga volym att avverka. Skogen nyttjas idag för mer än bara avverkning, inte minst tätortsnära skogar som av många uppskattas för sin miljö. Med anpassning kan skogsbruksplanen bli ett verktyg för att upprätthålla och främja upplevelsen av den skogliga miljön.

Tillsammans med Täby kommun har Sokigo, med hjälp av verksamhetssystemet ForestPlan, skapat en anpassad skogsbruksplan för förvaltning av offentligt ägda skogar. Syftet med skogsbruksplanen är att generera upplevelserika skogar med variation, höga naturvärden och välskötta skogsmiljöer.

Med den nya skogsbruksplanen värnar Täby kommun om skogen samtidigt som biologiska och sociala värden ökar vilket har lett till att kommunen, genom Cecilia Lundin, tilldelades Naturskyddsföreningens Skogspris 2019.

Läs mer om ForestPlan här!