Förvalta skoglig råvara med ForestPlan

Sokigos system för skogsförvaltning ForestPlan hjälper dig som äger och förvaltar skoglig råvara.

För kvalitativ och säker skogsskötsel

Förutom att följa lagar och förordningar bör du verka för hög avkastning och kvalitet i din leverans.

Med ForestPLan får du total översikt, kontroll och kan sköta skogen säkert och effektivt. Med kartan och erkända beräkningsmodeller kan du hantera stora mängder information på ett enkelt sätt, på webben eller i mobilen.

Även små och medelstora skogsinnehav tjänar på effektiva datorstöd.

En bra skogsbruksplan bygger på att du kan tillföra inmätta värden, beräkna och presentera resultatet, t.ex. i en karta med rätt attribut.

Du har skogsbruksplanen direkt på webben i din iPad eller mobilen. Via ditt personliga konto får du som skogsleverantör snabb och enkel tillgång till planen, var och när som helst. Programmets nav är kartan. Den visar konsekvenserna av olika beslut för det enskilda skogsbeståndet såväl som hela skogsområdet. Du kan göra olika typer av skogliga beräkningar i programmet.

 

Kontakt