Förvalta och utveckla din skog direkt på webben med ForestPlan

ForestPlan hjälper dig som äger och/eller förvaltar skoglig råvara till ett lönsammare skogsbruk. ForestPlan håller reda på alla underlag för dina skogliga planer och är lätt använda, både på kontoret och ute i fält. Utöver att följa lagar och förordningar bör du verka för hög avkastning och kvalitet i din leverans. Även detta hjälper ForestPlan dig med!

För kvalitativ och säker skogsskötsel

Skapa förutsättningar för en rik och välskött skog med ForestPlan. Du får total översikt och kontroll för en säker och effektiv skogsskötsel. Med kartan och erkända beräkningsmodeller kan du enkelt hantera stora mängder information.

ForestPlan passar bra för dig som vill certifiera din skog och skogsvård. Lösningen är helt webbaserad och kräver ingen installation på din dator. Du som kund abonnerar på produkten och låter oss sköta driften om du vill. Använd den i din webbläsare på dator, mobil eller surfplatta, eller varför inte via Sokigo Forest-appen för Android och iOS?

Även små och medelstora skogsinnehav tjänar på moderna datorstöd

En bra skogsbruksplan bygger på att du kan tillföra inmätta värden, göra beräkningar och enkelt presentera resultatet, till exempel som en karta med rätt attribut.

Via ditt personliga konto får du som skogsleverantör och/eller förvaltare snabb och enkel tillgång till planen, var och när som helst. Programmets nav är kartan. Den visar konsekvenserna av olika beslut för det enskilda skogsbeståndet, såväl som för hela skogsområdet. Du kan enkelt göra olika typer av skogliga beräkningar i programmet.

ForestPlan erbjuder dig en totallösning med alla pusselbitar på plats. Givetvis ingår de kartor som behövs för din skogliga planering, till exempel fastighetskartan, ortofoto, Skogsstyrelsedata, RAÄ och NVDB. Både kartorna och systemet driftas av Sokigo.

Enkelt för alla att använda, oavsett plats

ForestPlan är helt webbaserad och du kan logga in via en webbläsare eller vår app, oavsett var du befinner dig. Tänk att kunna uppnå full effektivitet vare sig du är på kontoret eller ute i fält!

Med appen får du bra mobilitet och du kan enkelt använda mobilens GPS för att orientera dig, skapa spår direkt i kartan eller ta bilder som du kopplar till beståndet. Dessutom kan du som förvaltare låta dina uppdragsgivare ta del av planerna direkt på webben. Genom ett tillval till ForestPlan kan planer publiceras så att de blir tillgängliga via inloggning.

Några funktioner och möjligheter i ForestPlan:

  • Producera certifierade skogsbruksplaner
  • Ajourhålla skogsbruksplaner – på kontoret eller direkt ute i fält
  • Använda planer och data inom en organisation – säkert och tillgängligt
  • Publicera/tillgängliggöra planer för uppdragsgivare/intressenter på webben
  • Utveckla ditt stöd med andra produkter i Sokigo Forest konceptet som TimberTrack eller Fastighet och avtal. Allt i samma klient och system!
Kontakt

Sokigo Forest

Marknadens mest kompletta produktsvit och helt webbaserade IT-stöd för dig som arbetar med skogliga värden

Läs mer