Lunds kommun visar på smart och effektfull utveckling av e-tjänster

Våren 2020 förändrades vardagen tvärt, många oförutsedda behov uppstod och efterfrågan på innovativa lösningar blev stor. Lund var snabba på bollen och redan under april kunde kommunen erbjuda elever att beställa skolluncher för upphämtning via en skräddarsydd e-tjänst. För att ytterligare minska risken för smittspridning skapades slottider vid upphämtning.

Distributionen av skolluncher vid övergång från närstudier till distans- eller fjärrstudier tillför en stor mängd extraarbete. För Lunds kommun innebar det att plötsligt behöva hantera cirka 3000 ärenden utöver ordinarie arbete, därav blev e-tjänsten något av en räddare i nöden. Tack vare ett nära samarbete mellan Pernilla Svensson från utbildningsförvaltningen och systemutvecklare Per Knutsson gick det snabbt och smidigt att få lösningen på plats.

E-tjänsten matchar personnummer mot en CSV-lista över kommunens elever och fram till klockan 14.00 varje dag kan eleverna beställa lunch för nästkommande skoldag. Respektive skolkök kan redan samma eftermiddag eller morgonen efter hämta ut en lista över behov, för att sedan producera luncher därefter. Eleverna kan även välja var de vill hämta sin matlåda, vilket öppnar för möjligheten att välja den skola som ligger geografisk närmast även om det inte är den skola eleven i ordinarie fall tillhör.

Vi tog höjd för att det eventuellt skulle ta tid innan det rullade på smidigt men det har i stort sett fungerat sen dag ett. Kommunen har strålande kökspersonal som har haft överseende med små missar i beställningar eller om information i enstaka fall inte har hämtats från e-tjänsten, berättar Per Knutsson.

Vidareutveckling och nya möjligheter

Under 2020 var behovet främst koncentrerat kring kommunens gymnasieskolor, men i och med att även högstadieelever påverkas i större utsträckning vidareutvecklades e-tjänsten. För att även möta behovet hos elever som är berättigade skolskjuts erbjöd Lunds kommun under en tid även utkörning av matlådor via olika turer. Eleven valde en hållplats och kunde där, på utsatt tid, hämta upp sin matlåda.

E-tjänsteutvecklingen går fortsatt varm i Lund

Ytterligare en e-tjänst som kommit till nytta under pandemin är en bokningstjänst för seniorträffpunkter. Tjänsten gör det möjligt för kommunens äldre invånare att boka ett rum på lokal för att ses, samtidigt som e-tjänsten reglerar maxkapacitet för att begränsa risken för smittspridning. Responsen har varit positiv och bara att möjligheten finns är uppskattad. Dessutom har Lunds kommun säkrat upp en bra support för att kunna erbjuda hjälp vid behov.

Vill du veta mer?

Har du frågor om e-tjänsten för matlådor, kontakta gärna Per Knutsson, Lunds kommun per.knutsson@lund.se
Har du frågor om e-tjänsteplattformen Abou, läs mer här eller kontakta Carolina Röhrl, Sokigo carolina.rohrl@sokigo.com