Hatten av till Nacka kommun för framgångsrikt arbete med digital bygglovshantering

För ett och ett halvt år sedan påbörjade Nacka kommun en satsning för att effektivisera och digitalisera hela bygglovsprocessen. Kommunen skapade en heltidstjänst genom vilken Ali Nabi tillsattes som projektledare för att anta utmaningen.

Många kommuner i Sverige står och stampar på sina 60 – 65 procent i nyttjande av e-tjänster. Varför kommer man inte vidare? Vi låg också där under 2017/2018, vilket fick mig att tänka ”vi måste göra någonting annat, testa något nytt”, säger Ali Nabi, utvecklingsledare i Nacka kommun.

Självklart är det avgörande att avsätta resurser för digitaliseringsarbetet, såväl i form av pengar som i personal och tid. En avgörande framgångsfaktor för Nacka kommun har varit att våga testa nytt, vara flexibla och lyssna till användarna. För Ali Nabi innebar detta att kontakta alla som ansökt analogt och försöka förstå vad som utgjort hinder för att ansöka digitalt. Kontakten gav även möjligheten att hjälpa och guida den sökande till att istället nyttja den digitala e-tjänsten.

Engagemanget speglas i resultatet
Tack vare Nacka kommuns höga ambition och hängivenhet har andelen digitala ansökningar och kompletteringar via e-tjänster ökat markant det senaste året. I januari 2020 var andelen digitala ansökningar uppe i hela 95 procent jämfört med 42 procent i januari 2019 och kompletteringar ökade från 13 procent till 90 procent.

Nacka kommun och dess invånare kan redan skörda frukten av det lyckade digitaliseringsprojektet. Besparingar av tid och pengar kan nu investeras i andra projekt, exempelvis har ledtiden för handläggning av bygglov i dagsläget minskat med två veckor.

Vi fortsätter med digitaliseringsarbetet till 110 procent! Vinner du en fotbollsmatch betyder det inte att du vunnit hela serien. Nu gäller det att underhålla den digitaliserade processen, komma med nya idéer och göra det ännu lättare för både handläggare och medborgare genom att utveckla e-tjänsten vidare, säger Ali Nabi.
Idag arbetar Nacka kommun bland annat med utveckling av bild och ljud till e-tjänstens beskrivningar och instruktioner, allt för att underlätta för medborgaren!

 

Vill du veta mer?
Kontakta Ali Nabi, Nacka kommun ali.nabi@nacka.se eller Christophe Poncin, Sokigo christophe.poncin@sokigo.com

Här kan du läsa mer om Sokigos erbjudande för digital handläggning av bygglov