Förberedelserna inför leverans till den nationella geodataplattformen

Östersund är den första kommunen som har levererat en detaljplan till Lantmäteriets nya nationella geodataplattform via Sokigos Focus Detaljplan. Nu berättar Julia Färdvall, GIS-ingenjör hos Östersunds kommun, om sina erfarenheter av arbetet.

Östersunds kommun har sedan våren 2021 använt digitaliseringen av befintliga detaljplaner som en möjlighet att lära och skaffa erfarenhet inför det stundande kravet på leverans av digitala plankartor till den nationella geodataplattformen.

Systemet Focus Detaljplan har varit ett bra verktyg för kommunen under denna process. Till en början uppstod en del problem med felmeddelanden, vilka oftast berodde på det sätt informationen hade fyllts i samt vilken miljö användaren befann sig i. Tack vare den välfungerande dialogen kunde Östersund tillsammans med Sokigo göra vissa justeringar för att möjliggöra leverans till produktionsmiljön. Dessutom genomfördes förbättringar som gjorde det mer logiskt och enkelt för användaren att leverera plandata på ett korrekt sätt.

En utmaning under processen var att sätta upp API-nycklarna till plattformen. Även tolkningen av varningar och felmeddelanden vid leverans har tagit lite tid att sätta sig in i.
Arbetet har fungerat bra och har varit väldigt roligt, men som med det mesta du gör för första gången känns det ibland som att det är ”två steg framåt och ett steg tillbaka”. Det har varit många frågor och mycket nytt att ta in, men vi har alltid känt att det går framåt, berättar Julia Färdvall.

Något som blev en positiv överraskning under arbetet var hur bra kontaktvägarna med såväl Lantmäteriet som systemleverantören fungerade för Östersund. Julia beskriver hur kontakten hela tiden har präglats av en lagkänsla – alla vill få det att fungera.

Mot årsskiftet och vidare!

I och med detta är väl allt klappat och klart i Östersund inför årsskiftet – eller? Svaret blir förvisso jakande, men också utdraget. Julia medger att Östersunds kommun förmodligen är så förberedda de kan bli inför skarpa leveranser, men påminner även om att specifikationerna faktiskt revideras fram till 2022.

En möjlig utmaning som diskuterats mellan kollegorna i Östersund är om det kan uppstå missförstånd när det gäller att tolka den analoga karta som arkiveras hos kommunen, i förhållande till den digitala version som lagras nationellt. Till skillnad från digitala kartor kan inte hierarkier och lager uttydas lika enkelt av en analog ritning.

Det må vara en klyscha, men att ”övning ger färdighet” är något som har gett Östersunds kommun trygghet inför årsskiftet.
Börja testa! Teckna avtalen för att nå Lantmäteriets geodataplattform, sätt upp API-nycklarna och använd befintliga planer för att testa mot verifieringsmiljön. Där kan ni öva och förbereda er inför skarpa leveranser mot produktionsmiljö. Se även till att personen som ska utföra leveransen får tid avsatt för detta så att det inte blir stressigt eller frustrerat. Sist men inte minst, ta hjälp av Lantmäteriet och er systemleverantör om ni kör fast någonstans. Lycka till! – avslutar Julia Färdvall.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Lena Johnsson, lena.johnsson@sokigo.com eller Niklas Billgren, niklas.billgren@sokigo.com

Här kan du läsa mer om Sokigos erbjudande för den digitala detaljplaneprocessen!