Effektivare samhällsbyggnadsprocess

En viktig hörnsten i den digitala samhällsbyggnadsprocessen är att planinformationen kan tillgängliggöras, utbytas och nyttjas i olika system och av olika aktörer.

Läs mer nedan om våra två verktyg, nya Focus Detaljplan Total och Focus Detaljplan.

Rita detaljplaner av hög kvalitet

Focus Detaljplan är ett användarvänligt och effektivt verktyg för dig som är planhandläggare. Du använder CAD-teknikens styrkor vid konstruerandet av gränser och skapande av ytor.

Grundidén är öppenhet, då vår programvara fungerar oberoende av omgivande systemmiljö.