Förändring gällande ärendekoder hos Skatteverket

Sokigo har nu haft ett avstämningsmöte med Skatteverket gällande ärendekoder med anledning av den förändring som skett i Skatteverkets interna hantering. Förändringen av de interna systemen innebär att vissa händelser inte längre hanteras som ärenden och därmed inte längre får en officiell ärendekod.

Vad innebär ändringen?

Skatteverket kommer att tolka händelsen och återskapa ärendekoden där det är möjligt. Vissa ovanliga treställiga ärendekoder, rörande rättelser och korrigeringar, kommer från och med den 29 maj inte längre att återskapas då de sällan förekommer. Enligt Skatteverket kommer de mer vanligt förekommande ärendekoderna inte att tas bort, utan de kommer att återskapas med en något förändrad logik.

Huvudärendekoderna, de 2- eller 1-ställiga koderna, berörs inte alls.

Ändringsorsak i stället för ärendetyp

Parallellt med detta arbetar Skatteverket med införandet av ändringsorsak som kommer att fylla samma funktion som dagens ärendekoder. På lång sikt är tanken att ändringsorsak ska ersätta ärendekoder. Enligt Skatteverket kommer detta att kommuniceras i god tid till samtliga leverantörer och planen är att ändringsorsak och ärendekoder kommer att ha ett långt överlapp. Detta för att alla leverantörer ska hinna ställa om sina produkter för att kunna hantera den nya logiken.

Vid frågor, kontakta gärna: