En transparent planprocess för ökad demokrati

Nyköping x PlanDirekt

Nyköping kom snabbt i gång med att arbeta enligt Boverkets nya föreskrifter för planprocessen, mycket tack vare beställningen av en plan för en rondell som skulle vinna lagakraft drygt ett halvår senare. Kommunen insåg att det gällde att agera snabbt i sitt val av planbeskrivningsverktyg om en liknande beställning skulle komma in – valet föll på PlanDirekt.

Det finns en stark inneboende vilja i Nyköping att lägga manken till i arbetet att tillgängliggöra information för medborgaren i syfte att engagera och öka interaktionen. Det är trots allt en av de viktigaste kuggarna i den demokratiska process som är kommunens uppdrag och existensberättigande. I kommunen finns sedan tidigare en digital översiktsplan som uppskattas av många medarbetare vilket gjorde det enkelt att sälja in digitalisering även av planbeskrivningar. Dessutom hade Nyköping gott om grundmaterial i form av den internt skapade planmosaiken som vuxit och förfinats med tiden.
Vi hade väldigt goda förutsättningar vid införlivandet av den nya processen – trots detta var det en stor omställning. Tack vare att vi var vana vid tänket och såg nyttan av vår digitala översiktsplan kunde vi se det positiva i förändringen och betrakta det som en möjlighet. Vår förhoppning är att digitaliseringen inte bara ska ge oss bättre översikt och underlätta analyser av den planlagda marken, utan också göra det enklare att presentera informationen på ett tillgängligt och interaktivt sätt. Medborgardialogen är en viktig del av den demokratiska processen och att presentera planinformationen på ett sätt som blir mer lättillgängligt för gemene man tror jag kommer att bli allt viktigare, berättar Victor Persson, planarkitekt i Nyköpings kommun.

Även om Nyköpings kommun var positiva till att digitalisera planbeskrivningar innebar projektet, som de allra flesta förändringar, en del utmaningar. Ett vanligt första hinder att hantera är kostnadsfrågan – vad är behovet, vilka lösningar finns och hur förhåller de sig till kostnaden? Dessutom fanns det till en början en del osäkerhet kring de nya föreskrifterna, både rent konkret hur de skulle utformas samt att de skulle medföra förändrade rutiner i processen. Mycket av arbetet genomfördes tidigare i textredigeringsprogram som Microsoft Word och de mallar som fanns för detta krävde en hel del omarbetning för den nya och mer levande planbeskrivningen. Med andra ord innebar denna period många förändringar på samma gång för Nyköping, vilket skulle kunna upplevas som påfrestande för vilken verksamhet som helst.
För oss låg bland annat IT-säkerheten högt på agendan. Vi tänkte bland annat mycket på hur det skulle fungera med att ta in externa konsulter under den digitala detaljplaneprocessen – vilket det senare visade sig finnas en enkel lösning på. Vi behövde också tänka framåt i valet av lösning och ställa oss frågan om vart vi är på väg? 3D är till exempel ett område där vi vill utvecklas och implementera mer av tekniken i vårt arbete, därför blev eventuellt stöd för 3D relevant ur ett långsiktigt perspektiv, berättar Victor Persson.

Positiv feedback och ännu mer nytta framöver

Nyköping var tidiga med att hoppa på tåget när PlanDirekt såg dagens ljus, en lösning som utvecklats snabbt med de nya föreskrifterna som draghäst, och kommunen var en av de första att få lösningen installerad.
Vi tog en medveten risk – trots att vi fick möjlighet att gå utbildningen innan allt var klart och det fanns förbättringspotential gällande funktionaliteten var kursen väldigt givande och bra. Sokigo har varit bra på att möta upp på vår feedback och Otto, som var vår konsult under införandet, är en riktigt klippa! Dialogen har fungerat otroligt bra och nu tycker alla att lösningen är mer användarvänlig, berättar Victor Persson.

Sedan den 13 februari finns Nyköpings nya detaljplan, med länk till digital planbeskrivning, utställd för samråd.
Vi har redan fått intern feedback gällande planbeskrivningen och många tycker att informationen presenteras på ett snyggt och lättförståeligt sätt, berättar Victor Persson.

Nyköping ser framför sig att lösningen PlanDirekt kan komma att användas i större skala framåt, till exempel i andra typer av stadsutvecklingsprojekt. Det pågår en kontinuerlig vidareutveckling av layout och presentation då kommunen ser detta som ett viktigt verktyg för att involvera medborgaren i den demokratiska processen. Därför ser Nyköping särskilt stor nytta i att kunna inkludera den interaktiva delen av planbeskrivningsverktyget i allt fler projekt.

Här kan du titta på Nyköpings publicerade planbeskrivning

Här kan du läsa mer om Sokigos erbjudande kring detaljplanering

Vill du veta mer?