Serverat som drivs på plattformen Abou har resulterat i att Karlskrona kommun numer får in alla sina ansökningar om serveringstillstånd digitalt. Inga fler blanketter skickas in.

Denna framgång är till stor del handläggarnas förtjänst som jobbar hårt med marknadsföringen av e-tjänsten och ger högklassig service till medborgarna – digitalt i största möjliga mån, men även fysisk vid behov, säger Mats Hellman, verksamhetsutvecklare i Karlskrona kommun.

Digital ansökan om tobakstillstånd

Till följd av den nya tobakslagen (2018:2088) som trädde i kraft den 1 juli 2019 finns nu även möjlighet att ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning via Serverat. Den nya lagen innebär en uppstramning av all tobaksförsäljning. Återförsäljare måste nu ansöka om tillstånd för att få sälja tobaksprodukter vilket tidigare endast krävde en anmälan. Minut-tjänsten Serverat har redan digitaliserat ansökan om serveringstillstånd, men nu kan alltså även ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning göras digitalt.

E-tjänsten tillgänglig för hela Blekinge

Karlskrona var först ut att nyttja digital ansökan om serveringstillstånd. Idag tillhandahålls detta för samtliga kommuner i Blekinge som nu även får tillgång till den digitala tjänsten för tobakstillstånd, tack vare Karlskrona kommun och Abou.
Vi har ingen gemensam nämnd, utan endast ett samarbetsavtal egentligen mellan alla kommuner. Vi driftar alla tjänster i det digitala flödet. Blekinge-kommunerna, och framför allt krögarna och eventbolagen, blir nu behandlade likadant i hela Blekinge, säger Mats Hellman.

 

Här kan du läsa mer om tjänsteplattformen Abou