Sokigo stödjer Ecocide Law Alliance

På Sokigo har vi ambitionen att aktivt arbeta med hållbarhet och alltid verka för ett hållbart samhälle. Utöver de initiativ vi genomför inom vår organisation och för effekterna våra lösningar kan ge våra kunder, vill vi även ta vårt ansvar och vara delaktiga i större initiativ som inte enbart berör vår verksamhet och våra verksamhetsområden. Därför är vi glada att kunna stötta Ecocide Law Alliance och deras arbete med att engagera företag i frågan att storskalig miljöförstöring ska klassas som ett internationellt brott. En internationell lagstiftning av denna typ kan gynna den privata företagsmarknaden genom att skapa säkerhet, lika villkor, innovation och effektivitet, medarbetarengagemang och ansvarstagande.

Läs mer om Ecocide Law Alliance och deras arbete på ecocidelawalliance.org