Lösningar för skogsindustri, transport och entreprenad
Effektiva verksamhetssystem ger bättre beslut

Sokigo brinner för att bygga effektiva verksamhetssystem och IT-produkter, främst för skogsindustrin och för transport- och entreprenadbranschen.

Med hjälp av lägesintelligens effektiviserar vi organisationer, råvaruflöden, gods- och persontransporter, industriprocesser och mycket annat!