Lösningar för transport och entreprenad

Sokigo har under en längre tid tillsammans med våra kunder specialiserat sig på kunskapen kring positionens betydelse. Kraften i att veta var, när och hur är ledord för alla mobila processer.

För entreprenadbranschen bygger vi smarta beslutsstödsystem med användarvänliga funktioner för planering, aktivitets- och ärendehantering samt uppföljning. Allt paketerat för mobila resurser inom väghållning, grönyteskötsel och entreprenadverksamhet.

När det gäller transporter fokuserar vi på produkter för persontransport med kringliggande verksamhet. För de mer generella utmaningarna har vi byggt tjänster med högsta precision för professionella ruttberäkningar och analyser.