Lösningar för kommunal planering, drift och underhåll
Intelligenta lösningar för kommunens alla ansvarsområden

Sokigos geodatabaserade system underlättar och förenklar arbetet med planering, drift och underhåll av kommunens gator, VA-nät, lekplatser och grönområden. Alla våra lösningar innehåller stöd för datalagring enligt nationella riktlinjer kompletterade med klientstöd som är anpassade för varje verksamhet. Oavsett om du jobbar med skolskjuts, fordonsflytt, drift och underhåll av gator, VA och parker, trafikplanering så är varje lösning optimerad för just dig!