TESS

Teknisk signering och stämpling av digitala dokument.

För vem?
TESS är ett system för alla som jobbar med ärendehandläggning inom Bygg och Miljö

Varför TESS
Genom att använda TESS kan ni effektivisera er process väsentligt genom att utesluta onödig pappershantering i bygg-och miljöhanteringsprocessen. Stämpling och signeringssystemet ger dig möjligheten att stämpla digitala dokument innan de registreras i ByggR eller Ecos.

Att använda TESS

  • Ankomststämpling: ”Tyst” stämpling innebär att stämplingen görs ”automatiskt i bakgrunden” när handlingen kopplas till systemet. När stämpling görs konverteras samtidigt filen till PDF/A-format.
  • Beslutsstämpling: Det går att påföra en beslutsstämpel på handlingar som kopplats till en beslutshändelse.
  •  Signering: TESS innehåller även stöd för signering för de fall att handläggaren innehar ett certifikat för detta. (t ex via SITHS-certifikat) Dokumentet konverteras samtidigt till PDF/A

Väx vidare!
Genom att komplettera med TESS för du ett obrutet digitalt flöde.
I kombination med tilläggstjänsten TESS har ByggR och Ecos stöd för digital e-signering och digital stämpling vilket medför att man i stor utsträckning kan driva sin process digitalt, från ansökan/anmälan till beslut.

Tess
Gå till BYGGR

TEKNISK INFORMATION TESS

Aktuell version: TESS
Systemkrav: PDF
Tekniska förutsättningar: PDF

Produktägare

Anna Tell

Telefon 08- 562 533 91
Mail anna.tell@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 6 september, 2017.