Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för oss på Sokigo AB. Vår sekretesspolicy inkluderar:
Att under inga omständigheter kommer Sokigo låna ut eller sälja information om enskilda användare till vår tjänst för någon part utanför Sokigo.

Datasekretess

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi arbetar med datasekretess kan du kontakta: kundservice@sokigo.com.

Användarvillkor och sekretess för mobilappar

Användarvillkor

Sokigos appar är avsedda för att kommunicera med en central enhet. I vissa av dessa appar används GPS-signal för att kommunicera position och aktivitet. Den är alltid tydligt markerad så att användare vet om när GPS-spårning är aktiv och när den är inaktiverad.

Insamling av information

Sokigo samlar in information genom att analysera hur appens funktioner generellt används och om det uppstår felmeddelanden. Vi samlar data från alla appanvändare, så vi kan inte spåra och analysera dina individuella appbeteenden.

 • Information om enhetens typ
  Vi kan samla in information om vilken sorts av mobil enhet och den mobila enhetens operativsystem.
 • Tekniks logginformation
  När du använder Sokigo’s appar kan vi automatiskt samla in och lagra teknisk data i våra serverloggar. Detta kan vara:

  • Information om hur appen används
  • Internetprotokoll
  • Händelseinformation om enheten såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, typ av webbläsare, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågan och URL hänvisning
 • Platsinformation
  När plats och GPS-baserade tjänster är i bruk, kan vi samla in information som visar de länder och platser, där appen används. Eftersom all data samlas över alla appanvändare, kan vi inte kan bestämma din nuvarande eller tidigare plats.

Hur vi använder appinformationen

Den samlade app-användnings data är en viktig del för att se till att vi alltid ger, underhåller, skyddar och förbättrar de tjänster, Sokigo erbjuder. Vidare gör det möjligt för oss att identifiera behovet av att förbättra befintlig funktionalitet och utveckla nya appar. Den information som samlas över Sokigo’s appar kommer inte att användas för andra ändamål utan att be om din tillåtelse först.

Som det framgår sker all datainsamlingen på alla mobila appanvändare och därmed kan vi inte spåra individuella användare. Dessutom är app-datan konfidentiell, vilket innebär att det är endast anställda som är involverade i produktutvecklingen som kommer att ha tillgång till detaljerade uppgifter.

Sokigo behandlar appinformationen på våra huvudservrar. Dessa är placerad på en server i Sverige. Vi tar höga säkerhetsåtgärder för vår lagring av appinformation.

Tydlighet och öppenhet

Sokigo’s önskan är att få dig att känna dig trygg och informerad när du använder våra appar. När du använder våra tjänster, strävar vi efter att ge dig fördjupad insikt i din app-information. Vi strävar efter att behålla informationen så länge du använder våra appar och en rimlig tid därefter.

Du kan stoppa all insamling av information genom att avinstallera appen. Avinstallera enligt instruktioner för din mobila enhet.

Informationsdelning

Sokigo delar inte app-information med företag, organisationer eller privatpersoner. Sokigo kan ge fullmakt för dotterbolag eller andra betrodda företag eller personer för att bearbeta applikaitonsdata. Detta kommer alltid göras utifrån våra instruktioner och i enlighet med vår sekretesspolicy och andra sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Om Sokigo är involverad i en sammanslagning, ett förvärv eller försäljning av tillgångar, kommer vi att fortsätta att säkerställa sekretessen för användningsinformations och ge drabbade användare meddelande innan informationen överförs eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Informationssäkerhet

Sokigo är mycket observanta med att skydda Sokigos och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar, avslöja eller förstöra information vi har. Särskilt:

Vi krypterar datakommunikation med hjälp av SSL

 • Vi granskar vår informationsinsamling, lagring och processer, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst till våra system
 • Vi begränsar åtkomsten till informationsanvändning till Sokigo anställda, entreprenörer och agenter som behöver känna till informationen för att kunna bearbeta den åt oss, och som har stränga avtal med sekretesskrav och kan disciplineras eller avslutas om de inte uppfyller dessa skyldigheter

Ändringar

Vår sekretesspolicy kan komma att ändras med tiden, men vårt mål är att aldrig försämra dina rättigheter för denna sekretesspolicy utan ditt samtycke. Vi kommer att publicera sekretesspolicy för Sokigo appar på vår hemsida och meddelar dig genom att uppdatera denna sekretesspolicy som en del av en appuppdatering.