Vabas TV-inspektion och lutningsmätning

När du har varit ute och filmat ledningar kan inspektionsfilen läsas in i Vabas, komplett med bilder och filmsekvenser.

Modul för automatisk inläsning av inspektionsfiler och lutnings-mätningar

Om du samtidigt har utfört en lutningsmätning så läses även denna in. Resultatet redovisas sedan på skärmen, i rapporter eller genom att du tittar i kartan på de genomförda observationerna.