Vabas Dagvatten och fastighet

Vabas Dagvatten och fastighet är en modul för dig som arbetar med dagvatteninventering på fastigheter.

Modul för dagvatteninventering på fastigheter

Du kan registrera inventeringar och sedan även registrera besiktningar för att kontrollera åtgärder som har utförts. Arbetet redovisas i form av rapporter eller kartbilder.