Vabas Akut och planerat underhåll

Med modulen Akut och planerat underhåll kan du lägga in händelser som har skett i nätet. Det kan vara driftstörningar, problem, spolningar, tillsyn, förnyelse eller förbättring som har skett.

Modul för händelserapportering om ledningsnätet

Du kan också planera in aktiviteter i nätet och sedan skapa arbetsordrar som lämnas till utföraren. När jobbet är klart avrapporteras det och du kan följa processen via en kalender i programmet som visar händelser och planerade insatser.