Vabas Akut & Planerat underhåll

Modul för händelserapportering om ledningsnätet.

Med den här modulen kan du lägga in händelser som har skett i nätet. Det kan vara driftstörningar, problem, spolningar, tillsyn, förnyelse eller förbättring som har skett. Du kan också planera in aktiviteter i nätet och sedan skapa arbetsordrar som lämnas till utföraren. När jobbet är klart avrapporteras det och du kan följa processen via en kalender i programmet som visar händelser och planerade insatser.