Vabas Abonnentlänk

Om din verksamhet har ett debiteringssystem kan information om detta kopplas till Vabas, med hjälp av modulen Vabas Abonnentlänk.

Modul för inhämtning av information från debiteringssystem

Vabas läser in information så att det finns tillgängligt för Vabas-användaren. Du kan sedan titta på till exempel årsförbrukningen för fastigheterna i kartan.