VA Drift

Med VA Drift kan du ta fram alla dina arbetsordrar och tydligt se vilka jobb du ska göra under dagen. När du utfört ett jobb avrapporterar du det direkt i din mobila enhet.

Modulen är en mobil lösning för avrapportering av arbetsordrar

Programmet fungerar även i offlineläge och synkar automatiskt med din databas när du blir online. Med hjälp av kamerafunktionen i surfplattan kan du bifoga bilder.

VA Drift är en kundanpassad lösning, vilket innebär att du har möjlighet att bestämma hur du vill att det ska se ut för just dig.