Det ska vara lätt att göra rätt

Editorn är framtagen för att göra allt så enkelt som möjligt för dig som användare. Användargränssnittet är intuitivt och leder dig steg för steg genom processen.

Inte bara NVDB

Inom kort kommer editorn även erbjuda dig möjligheten att skapa helt ”egna” nät och företeelser som inte ska delas med NVDB utan endast fylla kommunens behov. Det kan exempelvis vara motionsspår, som ska kunna lagra information om typ av underlag eller huruvida de är belysta eller inte. Eller varför inte svårighetsgraden på olika cykelleder i naturen som kan vara relevanta för turister som vill besöka just din kommun.

Administratörsverktyget

Kommunen kan ha en eller flera personer med administratörsbehörighet som själva enkelt kan skapa nya användare med olika behörigheter och möjlighet att ajourhålla information, antingen till NVDB eller kommunens egen verksamhetsinformation.

Tillbaka till TNE Editor?

Klicka här