Planera och analysera inköp och skoglig produktion på webben med TimberTrack

TimberTrack är sedan många år ett väletablerat skogligt beslutsstöd med kartan i centrum. Med TimberTrack får du ett produktivt verktyg och ett komplett informationsnav för effektiv hantering av inköps-, produktions- och förvaltningskedjan.

Verktyget för inköp eller förvaltning av skog

TimberTrack är för dig som har, förvaltar och/eller köper in större mängd skog. Underlätta ditt arbete och informationsflöde mellan inköpare, säljare och myndigheter – från inköp till leverans.

Våra kunder är skogsbolag, sågverk med inköpsorganisationer och stiften, varav flera hjälper oss påverka produktens utveckling.

TimberTrack är helt webbaserad och kräver ingen installation på din dator. Du abonnerar på produkten och om så önskas, sköter vi driften åt dig. Använd TimberTrack via webbläsare eller app från dator, mobil eller surfplatta.

Det nya skogliga informationsnavet

TimberTrack utgör det skogliga navet mot externa system som VACS, Efficture, NEMUS och ForestLink. Du planerar, får överblick och har löpande kontroll över avverkningens alla faser, bland annat rotlager och väglager. Lösningen jobbar mot aktuella fastighetsdata, har uppdaterade kartor och register samt förser dig med traktdirektiv och annat. Idag finns dessutom koppling mot två virkesadministrativa system, Efficture och VACS. All relevant information för virkesaffären skickas över för ett smidigare förfarande. De skogsbruksplanesystem vi har koppling mot idag är ForestPlan, LandInfo, PC-Skog och eSkog. Allt för att öka din effektivitet!

TimberTrack erbjuder dig en totallösning med alla pusselbitar på plats. Givetvis ingår bland annat de kartor som behövs för din skogliga planering. Exempel på inkluderade kartor är fastighetskartan, ortofoto, Skogsstyrelsedata, RAÄ och NVDB, vilka driftas av Sokigo. Fastighetsdata kan konsumeras både mot egen fastighetsdatabas eller som onlinetjänst.

Enkelt att använda – på kontoret eller ute i fält

TimberTrack är helt webbaserad och du kan logga in via en webbläsare eller i vår app, oavsett var du befinner dig. Tänk att kunna uppnå full effektivitet vare sig du är på kontoret eller ute i fält!

Med appen får du bra mobilitet och du kan enkelt använda mobilens GPS för att orientera dig eller skapa spår direkt i kartan.

I TimberTrack kan du rita in och planera dina trakter både för avverkning och skogsvårdsåtgärder. Du kan rita in trakter och hänsyn, använda loggade GPS-spår eller selektera bestånd från skogsbruksplanen. När du skapat din trakt, och alla hänsyn som ingår, kan du enkelt göra en avverkningsanmälan mot skogsstyrelsens system NEMUS. Detta genererar ett traktdirektiv och en georefererad traktkartbild som kan skickas till entreprenören. Det går även att skapa ett paket enligt ”StanForD-protokollet” som sedan kan skickas till ForestLink.

Kontakt

Sokigo Forest

Marknadens mest kompletta produktsvit och helt webbaserade IT-stöd för dig som arbetar med skogliga värden

Läs mer