Skolskjuts E-tjänstansökan

Skolskjuts E-tjänstansökan ger möjlighet för vårdnadshavarna att digitalt ansöka om skolskjuts. Skolskjuts presenterar elevens avstånd till skolan utifrån adresserna som eleven har i elevregistret och vårdnadshavarna får direkt en indikation om de har rätt till skolskjuts.

Varför E-tjänstansökan


För att få en snabb, säker och enkel dialog med vårdnadshavarna. Alla ansökningar, kompletteringar och intyg hamnar direkt i Skolskjutsprogrammet på eleven och det blir inga lösa papper eller e-post som kommer på villovägar.


Att använda E-tjänstansökan


Vårdnadshavaren går in på kommunens hemsida och loggar in via exempelvis Mobilt-BankID för att ansöka om skolskjuts. När beslut är taget får vårdnadshavaren en avisering om att det finns ett beslut i ärendet. Om vårdnadshavaren behöver komplettera sin ansökan med mera information, sker detta också ske via e-tjänsten. Vi erbjuder ett API gränssnitt som e-tjänsteleverantörer får tillgång till för sina integrationer. Färdiga integrationer finns idag mot Abou, Selfpoint och OpenE.