LV Nätredigering

Modul för snabb och enkel ajourhållning av vägnätet i din kommun.

Med Nätredigeraren kan du snabbt och enkelt ajourhålla vägnätet i din kommun

Med LV Nätredigeraren kan du ange exakta höjdvärden på vägnätet för att skapa ytterligare nyttor för olika verksamheter.

Med kvalitetssäkrade höjdvärden kan vägnätet användas för avancerade analyser som vattenavrinning och framkomlighetsanalyser. Oavsett om det rör sig om en nybyggd trafikplats eller nya cykelvägar ger nätredigeraren dig det stöd du behöver. Och du vet väl att det är nätredigeraren som gäller om din kommun vill lägga in ett gångvägnät i LV/NVDB!

Tillbaka till LV?

Klicka här