Nedan beskrivs tre exempel på hur en Flex VA-lösning kan se ut:

Ex 1

För en liten kund med få men vana användare med behov att kunna dokumentera, analysera och ajourhålla en ledningskarta fungerar räcker det med att välja t.ex. Topocad och QGIS som klienter. Detta alternativ får man ett mycket kostnadseffektivt men ändå kompetent VA-system med stöd genom hela processen från inmätmätning i fält till avancerade GIS-analyser med ett kompetent stöd för ajourhållning av ledningskartan.

Ex 2

En lite större kund med mer fokus VA-verksamheten kan med fördel komplettera sin Flex VA-lösning med integration mot Fastighet och befolkning (FB), en VA-modul i Topocad samt mobilt stöd från Open Source världen. Integrationen med FB medför ett utökat stöd vid till exempel förnyelseplanering av VA-områden samt i all dialog med berörda fastighetsägare. Att komplettera Topocad med en VA-modul bidrar till ökad effektivisering och kvalitetssäkring.

Ex 3

I en kommun där VA-verksamheten har stor kontaktyta med övriga verksamheter och då inte minst Mät- och kart kan Flex VA med fördel integreras med TopoDirekt och CSM. Även om denna lösning på pappret kan se komplex ut så blir den mycket kostnadseffektiv för en kund som idag jobbar med TopoDirekt, FB, CSM samt andra verksamhetssystem från Sokigo. Lägger du dessutom till de nyttor som beskrivs i Exempel 2 blir merkostnaden för det kommunala VA-systemet klart underordnad mervärdet!