Integration till TopoCad/ISM

Modul från Adtollo till TopoCAD/ISM.

För de som väljer att använda TopoCAD/ISM finns denna modul och förutom att göra arbetet mot databasen enklare innehåller ett antal specialfunktioner.