Flexkonceptet – Smart lagring i databasen

Vi ser ”smart databas” som en väldigt effektiv och kraftfull teknik för att hantera lagring och ajourhållning på ett enklare sätt än det tidigare varit möjligt. Vi har samlat all erfarenhet från våra befintliga system, och dess användare, för att underlätta registrering och redigering av anläggningarna. Detta har vi sedan omvandlat till smart logik i databasen.

Exempel på funktioner som baserar sig på smart databas:

Smart ytbildning

Alla ytor i Flex Grund utgår från vad Nationella Specifikationer benämner ”Marktäcke”. Marktäcke beskriver vad markytan består av, som asfalt, gräsmark eller packad grusbädd. Ytorna får inte överlappa eller glappa sinsemellan. För att undvika detta vid registrering och redigering av ytorna har vi lagt in funktioner som hanterar ytbildning automatiskt i databasen, baserat på gemensamma gränslinjer mellan ytorna.

Mängdförteckningar

För en kommun är det bra att enkelt kunna ta ut hur mycket av en viss anläggning som finns i ett område. Detta har vi löst genom att använda en ”Rapportyta” som du som användare fritt får lägga in på den plats du vill ha mängdförteckningar av. Mängderna räknas ut spatialt och skickas till excel via databasen, det vill säga databasen räknar ut hur mycket som finns inom den avgränsande rapportytan.

Registrering av beläggning i Flex Gata

När du som gatuingenjör vill registrera en beläggning på en gata eller över ett kvarter så kan du välja i formuläret att bara registrera beläggning över marktäcke asfalt och markanvändning körbana. Databasen räknar då ut och klipper den ritade ytan med marktäcke och markanvändning, så att den skapade ytan automatiskt stämmer överens med grundytorna. Detta spar massor av tid och gör registrering av beläggning väldigt enkelt för gatuingenjören.

Redigering av VA-nätet i 3D

Som VA ingenjör kan det vara svårt att tydligt se om du registrerat alla nivåer rätt i VA-systemet. I Flexkonceptet har vi skapat möjligheten att kunna titta på VA-nätet och redigera det i 3D, för att enkelt upptäcka och säkerställa att kommunen har korrekt information i VA.

Tillbaka till Flex Grund?

Klicka här