Viktig information gällande FB

Nu närmar sig en ny version inom Fastighet och Befolkning, FB 7.8.1. Vi är medvetna om att många användare nyligen landat i version 7.8.0 och vi har därför försökt begränsa innehållet i 7.8.1 så mycket som möjligt. Den nya versionen har stöd för Lantmäteriets förändrade Direktåtkomst-tjänster samt hämtning av data från Geotorget.

Obligatorisk version

FB 7.8.1 är obligatorisk att installera för dig som har FB FIR RiksSök samt för dig som använder automatisk ytladdning av spatiala data från Lantmäteriet, till exempel av fastighetsytor.

FB 7.8.1 omfattar en obligatorisk uppdatering av:

  • FB Webb FIR 7.8.1
  • FB Schemaläggare 7.8.1
  • FB Tjänst 7.8.1

Förberedelser inför FB 7.8.1

För att fortsätta med automatisk ytladdning i FB efter årsskiftet krävs version FB 7.8.1 samt en beställning av data från Geotorget. Beställningen måste göras minst en vecka före installation av FB 7.8.1 men vi rekommenderar att den genomförs redan idag. Beställningen behöver minst innehålla:

  • Topografi10
  • Fastighet
  • Markreglering

Avgiftsberäkning, beställning och leverans av data sker i Geotorget Beställning.
Information om vad som blir nytt vad gäller abonnemang och teckna avtal för slutanvändning finns på sidan Geotorget Beställning.

Förändrad Direktåtkomst-tjänst påverkar FB FIR RiksSök

Det sker förändringar i tillhandahållandet från Samfällighetsföreningsregistret (SFR) 2021-12-07. För att samfällighetsföreningsinformationen i FB FIR RiksSök ska fortsätta att fungera efter 2021-12-07 krävs FB 7.8.1. Förändringarna innebär att:

  • Samfällighetsförening Direkt v.2.0.0 kommer att avvecklas
  • Samfällighetsförening Direkt v.2.1 kommer att driftsättas

Även test-tjänsten för Samfällighetsförening Direkt v.2.1 driftsätts 2021-12-07 vilket gör att vi kan testa den funktionaliteten i FB 7.8.1 först den dagen. Release kommer att ske snarast möjligt efter slutförda tester.
Läs mer hos Lantmäteriet.

Vill du att vi hjälper dig med installationen?

Många kunder kommer att vilja ha installation av FB 7.8.1 på ovanligt kort tid, kontakta oss så fort som möjligt för att reservera din plats i installationskön. Skicka din bokningsbeställning till kundservice@sokigo.com så återkommer vi med en bekräftelse samt installationsdag. Du som har FB uppgraderingstjänst behöver inte höra av dig, utan kommer bli kontaktad av oss med förslag på installationsdatum.

Vill du installera på egen hand?

Vill du installera på egen hand tillhandahåller vi uppgraderingsinstruktioner i samband med officiell release.

Officiell release

Officiell release är planerad till slutet av vecka 49 eller början av vecka 50. Så snart vi är klara skickar vi ut information och tillgängliggör installationsprogram samt dokumentation via produktsidans FTP.

Systemkrav

Det är inga planerade förändringar gällande systemkraven för FB 7.8.1

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna:

Kundservice@sokigo.com
Produktägare Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com
Affärsansvarig Joakim Hedlöf, joakim.hedlof@sokigo.com