Viktig information om data från Geotorget

Vi har fått många frågor kring hur beställningen av data till Geotorget hos Lantmäteriet ska göras, läs här för mer information!

Du som har beställt konsulthjälp med installation av FB 7.8.1 behöver fylla i denna Excelfil och sedan maila tillbaka den till den konsult du kommer att få tilldelad för jobbat.

Vid ytterligare frågor kontakta gärna kundservice@sokigo.com.