Den här informationen gäller dig som använder Exchange Online mot ByggR eller Ecos och ännu inte börjat använda OAuth. Du som inte använder Exchange Online berörs ej av den här informationen.

Microsoft stänger ner anslutningen till Exchange Online

Den 1 oktober 2022 kommer Microsoft att stänga ner möjligheten att ansluta till Exchange Online med basic authentication. Efter detta datum måste i stället OAuth användas för åtkomst-delegering.

Du som redan har OAuth behöver inte göra någonting – men vi rekommenderar starkt att din verksamhet lägger till en access-policy som begränsar applikationerna till de mailboxar ni ska ha tillgång till. Utan access-policy kan en illvillig aktör som tar sig in på applikationsservern komma åt alla mailboxar och ställa till med riktig oreda.

Du som använder Exchange Online men inte har ställt om till OAuth måste:

  1. Konfigurera Azure AD och Exchange Online för att tillåta OAuth på ett säkert sätt
  2. Samla in den information som behöver anges i verksamhetssystemens konfiguration

Du kan själv ändra i verksamhetssystemens konfiguration eller boka tid med våra konsulter för att få hjälp. Dock kräver ByggR att några konfigurationsfiler ändras, vilket måste genomföras av våra konsulter.

Instruktioner för konfiguration hittar du här:
ByggR: https://dok.sokigo.com/display/NOVA202201/Exchange+Online
Ecos: https://dok.sokigo.com/display/ECOS/Exchange+Online

Saknar du inloggning till våra wiki-sidor eller vill du boka tid med våra konsulter? Kontakta gärna vår kundservice!