Det har blivit dags för ny version av Ecos!

Det är dags för release och denna gång innehåller uppdateringen av Ecos bland annat stöd för debitering av tilläggskostnader samt en förbättrad rutin för att lägga till parter till ärenden och anläggningar.

Ett smakprov av Ecos 2.12:

 • Uppdateringar av jordbruksanläggningar
  • Aktuella djurslag och gödselberäkningar enligt SJVFS 2021:37
  • Ny tabell för beräkning av antal djurenheter
 • Debitering av tilläggskostnader, inkl. dokumenttaggar för dessa
 • Ny rutin för att lägga till parter
  • Lägg till flera parter samtidigt
  • Masstilldela roller till valda parter
 • Köldmediaanläggningar – utökad funktionalitet så att kontrollrapporter från längre bak i tiden kan registreras

För samtliga nyheter se versionsinformationen och de uppdaterade hjälptexterna, kontakta kunservice om du saknar inloggningsuppgifter.

Tillsyn för Ecos

Samtidigt med Ecos 2.12. släpps även en uppdatering av Tillsyn för Ecos. Versionen innehåller framför allt en del buggrättningar.

Visningar av Ecos 2.12

Under månadsskiftet april/maj har vi genomfört två webinar där vi visat den nya versionen av Ecos. Om du missade dessa webinar kan du ta del av inspelningen från torsdag den 27 april här: https://s3m.io/OVMIa

Beställ via kundservice

Kontakta vår kundservice via mail för beställning och ange att det gäller uppgradering till Ecos 2.12.

Vid frågor, kontakta gärna: