Är du redo att ta Nova till nästa nivå?

Under vårens Novaträffar framkom tydliga önskemål om att få stöd i att komma vidare i sitt arbete med att utveckla sin verksamhet. Vi vill givetvis inget hellre än att Nova används till max och hela tiden levererar den bästa servicen till medborgare och tjänstepersoner!

Som ett led i detta har vi tagit fram filmer med syftet att inspirera och instruera. Filmerna tar avstamp utifrån ett läge där grundläggande funktioner och processer är på plats inom verksamheten. Enkelt uttryckt är dessa filmer nästa steg, det som förhoppningsvis tar dig vidare i din verksamhetsutveckling.

Filmerna kommer att publiceras löpande under hösten och du hittar dem på Novas wiki-sida. Saknar du inloggning kan du i första hand vända dig till din systemansvarige och sedan till Sokigos kundservice!

Först ut… Gruppera dashboards!

I Visuell Styrning skapas flera dashboards och ibland kan listan bli lång. Filmen visar hur du kan sortera dina dashboards, där exempel på grupper kan vara Administratör, Handläggare, Nämndärende eller Statistik.

Film – Gruppera dashboards

Co-working

Under hösten provar vi på konceptet ”co-working” som ett försök att stötta och stärka det Novianska samarbetet. Vi vill stärka Novas roll i användarens organisation och utveckla dialogen – inte bara mellan dig som användare och oss som leverantör, utan även mellan alla Nova-kollegor ute i kommunerna. Vi kommer därför att följa upp filmerna med en träff längre fram i höst, så håll utkik i inkorgen!

Vid frågor, kontakta gärna: