Underhåll och support avslutas för Direkt feedback

Vi vill med detta brev avisera att vi har för avsikt att inom kort avsluta underhåll och support på produkten Direkt feedback (DF) och den paketering av DF som särskilt används för kundenkäter i samband med bygglovsansökningar – NKI Live.

Direkt feedback och NKI Live

Direkt feedback är ett webbaserat verktyg för att definiera och publicera enkla enkäter. Enkäterna publiceras på två olika webbsidor, en tillgänglig för de som väntas lämna feedback samt en som publicerar sammanställd feedback till mottagarna. För tillämpningen NKI Live har denna funktionalitet använts för att formulera en enkel enkät kring frågan ”hur upplevde du hanteringen av din bygglovsansökan”, riktad till den sökande som fyller i enkäten. Svaren publiceras sedan i sammanställd form för byggavdelningen på en storskärm i gemensamt fikarum eller liknande.

Direkt feedback har levererats från Sokigo som såväl kundinstallerad programvara som tjänst, med drift från Sokigo.

Lösningen bygger delvis på en teknologi från Microsoft kallad Silverlight. Denna var en delfunktionalitet i Microsoft Internet Explorer, men har även kunnat användas med olika webbläsare från andra leverantörer. För en tid sedan avslutade Microsoft vidareutvecklingen och har nu aviserat att supporten för Microsoft Silverlight kommer upphöra från och med den 12 oktober. Detta innebär att nuvarande funktionalitet fortsatt kommer fungera, men underhåll och stöd för så kallade säkerhetsuppdateringar kommer inte längre tillhandahållas.

Direkt feedback och NKI Live kommer ej att utvecklas vidare

Sokigo har, med bakgrund av teknikförändringarna, fattat beslut om att produkten inte kommer fortsätta vidareutvecklas.

Sedan Direkt feedback togs fram under 2010 har utvecklingen av denna typ av formulärsverktyg eskalerat ordentligt. I dagsläget ingår det som en standardkomponent inom såväl Microsofts Office-utbud (Microsoft Forms) som Google Workspace (Google Forms). Detta är programsviter som nästan alla Direkt feedback-kunder redan har tillgängliga, utan kostnad eller mot en låg avgift.

Vad händer?

Sokigo säger i och med detta brev upp de avtal vi har avseende Direkt feedback och NKI Live för avslut i samband med att nu gällande avtal förlängs. Oavsett om avtalet sträcker sig längre än till den 12 oktober eller ej, så kommer vi att sluta fakturera för underhålls- eller driftskostnader för Direkt feedback/NKI Live från och med den 1 juli 2021. För avtal som redan betalats kommer motsvarande summa att krediteras.

Direkt feedback och NKI Live kommer även efter dessa datum att finnas tillgänglig för er att nyttja kostnadsfritt, men någon support eller anpassning till nytillkomna säkerhetskrav och liknande kommer inte att erbjudas. För er som använder Direkt feedback eller NKI Live som en driftad tjänst från Sokigo kommer driften att upprätthållas till 31 december 2021. Därefter kommer tjänsten stängas ned helt.

Vår rekommendation är att använda något av verktygen Microsoft Forms eller Google Forms för era framtida enkäter. Vi har tagit fram ett exempel på hur det kan genomföras i vår kdb. I de fall ni önskar export av den data ni har tillgänglig i DF kan denna laddas ned ur administratörsvyn. Kontakta vår kundservice för hjälp med detta.