Trafikverket väljer TNE som ajourhållningsverktyg

Trafikverket har valt TNE som plattform för att skapa en ny teknisk lösning för NVDB (den nationella vägdatabasen). Detta innebär även att modulen TNE Editor kommer att användas som ajourhållningsverktyg av Trafikverket vid hantering av data som lagras i NVDB. Läs mer här!

Webinar – Det kan TNE Editor göra för dig

TNE Editor ger dig ett användarvänligt webbaserat verktyg som kan nyttjas av flera olika personer och/eller verksamheter inom kommunen för en snabb och effektiv ajourhållning direkt från källan. Mervärdet för er som kommun blir självfallet att ni kan arbeta effektivare och vara mindre personberoende.

Ett kvalitetssäkrat vägnät säkerställer exempelvis att beslut kring vilka elever som har rätt till skolskjuts fattas utifrån korrekta grunder. Vi kommer under webinaret även att visa hur du enkelt kan använda editorn för att direkt åtgärda påpekade brister från ”Blåljuskollen”.

Datum för kostnadsfria webinar:

Måndag den 16 maj kl. 13:00-14:30 – Klicka här för att anmäla dig
Onsdag den 18 maj kl. 09:30-11:00 – Klicka här för att anmäla dig

Här kan du läsa mer om TNE Editor