TNE Editor blir Sokigos nya nätredigerare

Sokigo har tillsammans med vår samarbetspartner Triona tagit fram TNE Editor. Det är en modern webbaserad lösning som ger våra kunder en möjlighet att snabbt och enkelt redigera både vägnät och företeelser till NVDB och LV.

TNE Editor är ett multianvändarverktyg som ger dig möjlighet att sprida ajourhållningsansvaret till de som är informationsägare inom kommunen för en effektivare digitalisering. Självklart finns även stöd för ”automatisk incheckning” vilket snabbar upp processen ytterligare. TNE Editor är i drift sedan augusti och ett flertal kunder har redan gått över till den nya lösningen. Vi vill påminna om att du som idag har avtal på LV Nätredigeraren får gå över till TNE Editor utan någon startavgift.

Vad händer med LV Nätredigerare?

Sokigo har för avsikt att fasa ut nätredigeraren i slutet av 2022. Vad kommer det att innebära för dig som kund? Vi ser gärna att du börjar planera för en övergång till TNE Editor så snart som möjligt eller senast under 2022. Om du efter utgången av 2022 vill fortsätta använda den CAD-baserade nätredigeraren så går det bra, men Sokigo kommer inte erbjuda avtal avseende support och utveckling.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Produktägare Michael Hallgren, michael.hallgren@sokigo.com, 08-404 31 76
Affärsansvarig Aris Kolovos, aris.kolovos@sokigo.com, 031-339 47 42

Vi vill samtidigt passa på att önska en god jul och ett gott nytt år!
Hälsningar från Trafik- och gata-teamet 🎅🎄