Bildtext: Plattformen Abou vill bli bäst i klassen på tillgänglighetssäkrad e-tjänsteutveckling

Stärkt demokrati med tillgänglighetsfokuserad e-tjänsteutveckling

Sveriges kommuner är enligt lag skyldiga att tillgänglighetssäkra de digitala tjänster som verksamheten erbjuder medborgaren. Det är ett omfattande och viktigt arbete då ett tillgänglighetsfokus i grunden är en demokratisk fråga som påverkar invånarens möjlighet att delta och bidra i stora delar av samhället.

Vad kan då vi systemleverantörer göra för att underlätta kommunernas uppdrag att erbjuda tillgängliga digitala tjänster? Först och främst kan vi se till att de plattformar, färdiga tjänster och tjänstepaketeringar som levereras till kommuner utvecklas och underhålls med tillgänglighet i fokus.

Men, om plattformen eller tjänsterna erbjuder flexibilitet genom att låta användaren koda själv och göra egna anpassningar – hur kan då vi leverantörer i dessa fall säkerställa tillgängligheten? Det korta svaret är att vi inte kan garantera detta till hundra procent, men det finns mycket vi kan göra. Som systemleverantörer kan vi mer långsiktigt minimera möjligheten att skapa otillgängliga inslag i våra lösningar genom att till exempel göra alternativtexter till bilder obligatoriska eller inkorporera tillgänglighetskontroller likt de som finns i Microsoft Word.

Vi på Sokigo vill även engagera oss genom att uppmärksamma våra användare på hur vi arbetat med tillgängligheten samt förklara hur denna påverkas av en viss justering. Utöver detta väljer vi att fortbilda våra applikationsutvecklare inom området för att kunna erbjuda våra användare denna kompetens i alla våra e-tjänsteleveranser.

Något som vi uppskattar särskilt mycket med Abou som plattform är att det gjorts ett gediget arbete gällande tillgängligheten. Vi har även fått signaler om att det har börjat få genomslag hos slutanvändarna, vilket är extra kul, berättar John Nilsson, digitaliseringsutvecklare hos Ängelholms kommun.

Ett kontinuerligt arbete med expertstöd till hjälp

I Sokigos vision, att via Abou kunna tillhandahålla en långsiktigt hållbar e-tjänsteplattform, utgör tillgängligheten en viktig komponent och tillgänglighetsanpassningen är ständigt närvarande i vårt utvecklingsarbete. För att säkerställa kvaliteten i arbetet tar vi kontinuerligt konsulthjälp av företaget Useit som har gedigen kunskap inom området och är experter på digital tillgänglighet.
Uppdraget för oss på Useit gällande Sokigo och Abou-plattformen inleddes, som många andra av våra uppdrag, med ett önskemål om granskning och att få en nulägesrapport kring plattformens status i förhållande till tillgänglighet, berättar Andreas Cederbom, senior partner och CXO på Useit.

Mycket har hänt med Abou sedan vi kom in i bilden 2019. Många förändringar är sådana som hjälper personer med grav synnedsättning, men det finns också en hel del som hjälper alla användare. Ett exempel på åtgärder som varit helt avgörande för personer med synnedsättning är hur felmeddelanden hanteras och förmedlas till användarnas hjälpmedel. Abou har gått ifrån att helt utestänga användargrupper till att i dag, i grund och botten vara tillgänglig, men med enskilda problem som inte gått att lösa ännu, fortsätter Andreas Cederbom.

Ur ett e-tjänsteperspektiv finns det generellt en bredare problembild gällande tillgängligheten. Bland annat krävs i stor utsträckning någon form av e-legitimation, vilket långt ifrån alla människor får tillgång till och därav ställs många människor helt utanför dessa offentliga tjänster. Dessutom finns utmaningar i språkstödet, och det är ofta svårt även för inrikesfödda att förstå de termer som används i offentlig sektor. Generellt sett har användarupplevelsen (eng. user experience, alt. UX) varit eftersatt i offentlig sektor.

Det finns ytterligare en stor utmaning gällande tillgänglighet inom offentlig sektor, vilket Andreas Cederbom menar ligger i själva kravställningen i upphandlingsmomentet. I dagsläget finns det i princip ingen leverantör som till fullo kan uppfylla kraven vilket ”tvingar fram” ogynnsamma tolkningar av krav som i slutändan blir obetydliga. Useit och Andreas förespråkar därför att kraven i stället ska formuleras kring att lösningen, i så stor utsträckning som möjligt, ska uppnå tillgänglighetskraven. Sedan kan lösningarna betygsättas efter hur nära respektive långt ifrån målen de befinner sig. Ett komplement till detta kan vara att ställa krav på att det ska finnas en process och konkreta måldatum gällande åtgärder för ökad tillgänglighet. Välformulerade och genomtänka krav kan på så sätt öka tryggheten för kommunen samtidigt som det sätter press på leverantörerna att engagera sig i tillgänglighetsfrågan.

Sedan 2019 har vi lagt mycket tid och engagemang på att göra Abou tillgängligt för alla användare. Vårt utvecklingsteam har utbildat sig både inom tekniken och vilka krav som ställs. Precis som många andra delar av produktutveckling, är tillgänglighet ett område där du aldrig blir helt ”klar”. Det är en pågående process där vi löpande gör förbättringar och förvaltar det som redan gjorts.

Vi har och har haft stor hjälp av Useit, både för att granska vår plattform, att lära oss mer och bolla olika lösningar.

Från att ha varit något som först upplevdes som lite jobbigt och krångligt, tycker vårt utvecklingsteam nu att det är utmanande och kul att jobba med tillgängligheten. Vårt mål är att vara bäst i klassen inom området, säger Sofia Garén, produktägare för Abou hos Sokigo.

Vill du veta mer? Kontakta gärna: