Sommarhälsning från Sokigo kundservice

För många av oss är vi nu äntligen mitt inne i semesterperioden, hoppas verkligen att du får möjlighet att njuta av sol och de långa ljusa kvällarna.

Vår kundservice har öppet som vanligt alla dagar under sommaren, dock kan det förekomma lite längre svarstider på en del ärenden.

Nytt supportsystem på Sokigo

Vi har under en längre tid arbetat med att få till ett gemensamt supportsystem för hela Sokigo. Det nya supportsystemet är nu i drift vilket innebär att vi nu har en gemensam e-postadress, ny kundportal och under hösten även nya wiki-sidor för Abou och Evolution.

E-postadress

Vår gemensamma e-postadress är nu kundservice@sokigo.com. De gamla e-postadresserna för Abou (kundservice-abou@sokigo.com) och Evolution (kundservice-evolution@sokigo.com) kommer fortfarande att fungera och vi har i nuläget inga planer på att stänga av dessa.

Kundportal

I den nya kundportalen kan alla följa, skapa och svara på sina supportärenden.
För att logga in behöver du en portalbehörighet som du får tillgång till genom att kontakta kontakta Sokigos kundservice.

Minst en person per kund kan även vara portaladministratör, då kan du som administratör ge eller ta bort access för dina kollegor. Du kan även se dina och organisationens/kommunens ärenden samt även ärenden inom det eventuella förbund du ingår i. Från kundportalen har du även tillgång till FAQ och wiki-sidorna för de produkter din organisation har.

Läs gärna mer om kundportalen här

Ärendehantering via e-post eller kundportal?

Vill du hellre registrera dina ärenden via e-post så kan du självklart fortfarande göra det. Vi rekommenderar att du då skickar dina ärenden till kundservice@sokigo.com.

Kundportalen är sedan ett bra verktyg för att följa dina ärenden.

Wiki-sidor

Idag finns wiki-sidor för flera av våra produkter och vi arbetar just nu med att få allt klart så vi under hösten kan publicera nya wiki-sidor för bland annat Abou och Evolution.

KDB

I det gamla supportsystemet finns en kundskapsdatabas (KDB) som fortsatt kommer att finnas kvar tills vi har överfört all information till den nya wiki-sidan. Mer information om detta kommer längre fram.

Enkät

Varje månad skickar vi ut en enkät till dig som har kontaktat oss minst en gång under den senaste månaden. I kvalitetssyfte hoppas vi att du tar dig tid att besvara den då vi gärna vill veta om vi nådde dina förväntningar.

Kontakt kundservice

Kundservice, kundservice@sokigo.com, 0771-60 60 70 (öppettider: måndag-fredag kl. 08.00-17.00)
www.sokigo.com -> Kundservice kan du läsa mer.

Sist men inte minst vill vi önska dig en jätteskön sommar! 🌞
Varma sommarhälsningar från oss alla på kundservice