Sokigo följer utvecklingen av Corona-situationen

Sokigo följer noga utvecklingen av Corona-situationen och har rutiner och policys för att säkerställa oavbruten leverans och support till våra kunder. Flera försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa löpande drift, skydda anställdas hälsa och för att förhindra att viruset sprider sig i samhället. Exempelvis har vi:

  • etablerat hemmakontorslösningar för personal så att vi med säkerhet kan hantera våra ansvarsområde
  • genomfört begränsningar i enlighet med förordningar och rekommendationer från myndigheterna
  • generella begränsningar gällande tjänsteresor

Sokigos högsta prioritet är att skydda våra anställdas hälsa och säkerställa löpande drift av våra funktioner och tjänster. Vi ser till att våra riskanalyser är uppdaterade och att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkra personalförsörjning och leveranser till våra kunder.

I utmanande tider som denna måste vi arbeta tillsammans och vidta åtgärder för att begränsa spridningen av viruset och därmed minimera effekterna i samhället.