Smarta fältappar underlättar för sommarens feriearbete

Vi närmar oss sommarlov och semestertider – kanske sitter du just nu och planerar arbetsmoment i fält för sommarens feriearbeten i er kommun?

Har din kommun tillgång till ArcGIS-plattformen? Då har ni även tillgång till en mängd appar och verktyg med olika funktioner som kan underlätta kommunens arbete inom olika verksamheter. Här kommer några exempel – kontakta oss om du vill veta mer om apparna och deras möjligheter.

Field Maps | Funktioner från flera appar i en

Field Maps är kartappen som ger er ett helt digitalt arbetsflöde för datainsamling och ajourhållning i fält. Era användare får tillgång till ett verktyg som är lätt att använda för datainsamling, för att lokalisera tillgångar och rapportera position i realtid. Genom att integrera funktionerna från flera mobilappar är det möjligt att utföra olika arbetsmoment i en och samma app – något som både spar tid och underlättar ert fältarbete. Det gör det möjligt att utföra inventeringar direkt mot datakällan – oavsett om du är online eller offline:

  • Ladda hem data och kartor för den utbredning ni kommer att arbeta inom och använd den på samma sätt som om ni vore online.
  • Synka enkelt tillbaka datan, inklusive de förändringar som gjorts, när ni har bättre uppkoppling.

Survey123 | Smart datainsamling med appen för digitala formulär

Med Survey123 skapar ni skräddarsydda formulär för olika användningsområden, till exempel som ett smart verktyg för fältinventering. Användaren får ett verktyg som är lätt att använda och som finns tillgängligt både för dator, mobil och surfplatta – såväl online som offline.

Informationen som samlas in lagras som geoobjekt och blir direkt tillgänglig i er ArcGIS-plattform, där den kan visualiseras i kartor eller dashboards som underlag för analyser och beslut. Den insamlade datan kan också genereras till rapporter i olika format, såsom Word och Excel.

Utnyttja appens smarta funktioner för ökad användarvänlighet för att bidra till förbättrad kvalitet på den insamlade datan:

  • Guida användarna genom formulären genom att utnyttja appens logik för att anpassa frågor som ställs utifrån vilka svar som anges.
  • Underlätta arbetet genom att ange fördefinierade svarsalternativ att välja mellan eller genom att göra viktiga fält obligatoriska.
  • Komplettera och förtydliga inventeringen med foton som tas direkt via enhetens kamera eller som laddas upp i efterhand.
  • Förse kartan som används i formuläret med objekt som gör det lättare för användaren att orientera sig i den, såsom park- och anläggningsytor.

QuickCapture | Samla in data i rörelse

QuickCapture är speciellt utvecklad för arbete i fält där datainsamling behöver ske i farten, till exempel från bil eller cykel. Med hjälp av appen kan ni enkelt samla in information från omgivningen, såsom status för vägar och trafik, parkutrustning och växtlighet, byggnader och belysning – utan att behöva stanna ert fordon.

Så länge en knapptryckning är tillräcklig för att ge den information ni behöver finns det egentligen inga begränsningar för vilken data ni kan samla in med QuickCapture. Ni kan även få en bild tagen vid knapptryckningen för att komplettera din data. Den insamlade datan kan visualiseras i realtid för kollegor på kontoret i en karta eller dashboard och utgöra underlag för analyser och beslut. Det ger ett digitaliserat arbetsflöde där ni spar tid genom att inte längre behöva hantera handskrivna formulär och rapporter.