Så kontrollerar du att din TopoDirekt-databas är uppgraderad!

Är din TopoDirekt-databas uppgraderad med ny funktion för att markera förändringar på byggnader och adresser? Läs nedan hur du konfigurerar för att testa!

I BAL används attributet Synkdatum för att markera om ett objekt (byggnad eller adress) har förändrats och därmed bör synkroniseras till Lantmäteriet.

 • Ett ifyllt Synkdatum = inga förändringar har gjorts på objektet. Ingen synkronisering till Lantmäteriet behöver därmed utföras
 • Ett tomt Synkdatum = en förändring har gjorts i TopoDirekt, antingen ett/flera attribut och/eller förändring av geometri. En synkronisering till Lantmäteriet bör utföras!

Med funktionen Synkronisera (under Leverans) öppnas ett fönster som visar de objekt som har ett raderat synkdatum.

Tidigare har attributet Synkdatum raderats oavsett vilket attribut som förändrats, d.v.s. om en förändring gjorts under ISM – Attribut så har attributet Synkdatum raderats.

Följd: Användning av funktionen Synkronisera har tidigare gjort det möjligt för fönstret BAL Synkronisera med Lantmäteriet att även visa byggnader/adresser som inte behövt någon synkronisering till Lantmäteriet.

Så här gör du för att kontrollera om TopoDirekt-databasen är uppgraderad:

 • Under Hem – System, bocka ur kryssrutan Nollställ datum när objekt ändras

 • Starta om TopoDirekt
 • Markera en byggnad. I och med att attributet Synkdatum är ifyllt har kommunen och Lantmäteriet samma version av byggnadsobjekt. Öppna fönstret ISM – Attribut

 • Fyll i valfri text i t.ex. attributet Notering (text). Klicka på OK. Spara i TopoDirekt-databasen

 • Markera samma byggnad igen. Kontrollera attributet Synkdatum
  • Om Synkdatum inte är förändrat är TopoDirekt-databasen uppgraderad. Behåll den nya inställningen under Hem – System – Leverans
  • Om Synkdatum är raderat är TopoDirekt-databasen ej uppgraderad. Återgå till gamla inställningar under Hem – System – Leverans

Om Synkdatum blev raderat rekommenderar vi en uppgradering av databasen!

En uppgradering av databasen kan ske på två sätt:

 1. Gå in på TopoDirekts nedladdningssida (https://sokigo.com/ism-csm-download/) och ladda ner och kör scriptet själv. Scriptet heter Hotfix 2 – Trigger för smidigare synkronisering med Lantmäteriet
 2. Kontakta vår kundservice via mail och meddela att du vill ha hjälp att köra detta script.

Vid frågor och för beställning, kontakta gärna:

kundservice@sokigo.com