Ta del av nyheterna och beställ Ecos 2.8

Det har blivit dags att välkomna en ny version av Ecos. Uppdateringen innehåller bland annat stöd för återläsning av beslutsdata från externa ärendehanteringssystem, hantering av skyddade partsuppgifter och bättre hantering av beslutsdata.

Integration med Evolution och andra generella ärendehanteringssystem

I samband med version 2.7 infördes möjligheten att överföra underlag inför nämndssammanträden till externa ärendehanteringssystem. I version 2.8 tillkommer nu möjligheten att återläsa de färdiga besluten till Ecos. Mellan systemet Evolution och Ecos finns redan en färdig integration.

Ett smakprov av Ecos 2.8:

  • Bättre prestanda vid hantering av part och kontaktuppgifter
  • Parter med skyddade personuppgifter flaggas i Ecos
  • Projekt – ärenden kan skapas direkt från projektmodulen
  • Lägg till handlingar – kan nu hantera beslutshandlingar och tilldela dem beslutsnummer
  • Beslutsdata samlat på handlingar
  • Utökad söksida för handlingar
  • Nåla fast handlingar – peka ut de handlingar i ett ärende som ska visas på en anläggning
  • Köldmedia – uppdatering av listan med saknat data
  • Enskilt avlopp har anpassats efter HaV:s specifikationer

Beställ via kundservice

Kontakta oss på kundservice@sokigo.com för beställning, och ange att det gäller uppgradering till Ecos 2.8.

Vid frågor, kontakta gärna:

Produktägare Lars Holgersson, lars.holgersson@sokigo.com, 08-404 31 70
Affärsansvarig Jan Sjöbrand, jan.sjobrand@sokigo.com, 08-20 47 90

Välkommen med din anmälan!